کویل مسی

منبع دوجداره چیست و چگونه با کویل مسی کار می کند؟ منبع شوفاژ مخزن یک آبگرمکن غیر مستقیم است که جهت تامین آب گرم مصرفی بهداشتی در ساختمان هایی که موتورخانه مرکزی دارند، استفاده می شود. این منبع از دو استوانه تشکیل شده است که بصورت تو در تو قرار گرفته اند. استوانه [...]